Algemene verordening gegevensbescherming


Wat is een persoonsgegeven?

Als informatie direct over iemand (een natuurlijk persoon) gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven. Als u uw onderneming exploiteert als natuurlijk persoon, zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan passen wij daar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op toe.


Leveranciers Winters Liessel BV.

Drankenhandel Winters Liessel BV. werkt nauw samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Winters Liessel met uw onderneming heeft, dan zullen wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van onze leveranciers dienen te delen. Daarnaast hebben Winters Liessel BV. en de leveranciers ook een gerechtvaardigd belang dat verkoopinformatie over de producten door Winters Liessel aan de leverancier wordt gedeeld. Onder andere om de dienstverlening te verbeteren. Hierdoor kan namelijk het aanbod van producten worden verbeterd en/of relevante aanbiedingen aan u worden gedaan. Een lijst van onze leveranciers waarmee wij gegevens delen kunt u hier vinden. Indien u uw exploitatie als natuurlijk persoon voert en niet akkoord bent met het delen van deze informatie aan de leverancier op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kunt u dit vanzelfsprekend bij ons aangeven. Gelieve hiervoor dit formulier in te vullen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Winters Liessel BV. u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen, alvorens uw verzoek in behandeling te nemen. Wij vertrouwen er op u hiermee te hebben geïnformeerd en verwijzen u graag naar onze privacy policy voor meer informatie indien gewenst.


Bezwaarformulier persoonsgegevens